Kylling stativ 456.pngSprøytestøping er en av de viktigste bearbeidingsteknikkene for plast. Sprøytestøping egner seg for produksjon av artikler med komplisert geometri og høye krav til overflatefinish

Vår Krauss Maffei 300 tonner kan kjøres døgnet rundt dersom det haster eller opplaget er meget stort.

Sprøytestøpte produkter spenner fra presisjonskomponenter til enkle forbruksartikler. Sprøytestøpte komponenter finnes f.eks. i bildeler, mobiltelefoner, møbler, lamper, elektriske installasjoner, medisinsk utstyr, sportsartikler og emballasje.

Et vidt spekter av materialer brukes til sprøytestøping, fra billige volumplaster (som f.eks. polyetylen, polypropylen, akryl og polystyren), via såkalte tekniske materialer (som f.eks. polyamid (“nylon”) og polykarbonat), til dyre spesialmaterialer.

Her klarer vi fint å konkurrere med produsenter i Asia på både pris og kvalitet. Råvareprisene er de samme over hele verden og disse maskinene går av seg selv slik at enhetsprisen per produkt blir lavt. Ved å legge produksjonen til oss slipper man også lang frakttid (les: leveringstid) og dyre fraktkostnader fra andre siden av jordkloden.

Vi har 3 sprøytestøp maskiner.