Sprøytestøping er en av de viktigste bearbeidingsteknikkene for plast. Sprøytestøping egner seg for produksjon av artikler med komplisert geometri og høye krav til overflate finish.

Våre Krauss Maffei maskiner kan kjøres døgnet rundt dersom det haster eller opplaget er meget stort.

Sprøytestøpte produkter spenner fra presisjonskomponenter til enkle forbruksartikler. Sprøytestøpte komponenter finnes f.eks. i bildeler, mobiltelefoner, møbler, lamper, elektriske installasjoner, medisinsk utstyr, sportsartikler og emballasje.

Et vidt spekter av materialer brukes til sprøytestøping, fra billige volumplaster (som f.eks. polyetylen, polypropylen, akryl og polystyren), via såkalte tekniske materialer (som f.eks. polyamid («nylon») og polykarbonat), til dyre spesialmaterialer.

Vi har 4 sprøytestøp maskiner.

Vi kan sprøyte støpe produkter fra 1 gram til 1 kilo.