Bryne Plast AS har egen produksjonshall med en høyt kvalifisert stab og fremstiller produkter som er vakuumformet eller sprøytestøpt. I tillegg bøyer og limer vi de fleste materialer i plast og aluminium.
Uansett produkttype vet vi at kvaliteten er en avgjørende faktor. Vi overholder tidsfrister og kan levere raskt når det er behov for det.

Siden 1971 har Bryne Plast AS levert forskjellige typer plastprodukter til bedrifter i mange ulike markeder. Hvert produkt blir tilpasset den enkelte kundes behov.

Vi påtar oss å gjøre hele jobben, fra ide til produksjon. Vi jobber oss fram til en god løsning i tett samarbeid med oppdragsgiveren.